مخالفت کارشناس وهابی با هفته وحدت
مخالفت کارشناس وهابی با هفته وحدت
کارشناس وهابی شبکه کلمه مخالفت خود را با وحدت مسلمانان ابراز کرد
http://media.daricheh24.com/original/1396/04/26/Daricheh24Image21145872.jpg
../../detail/Video/11235/155
حادثه در متروی شهر ری
حادثه در متروی شهر ری
حادثه در مترو شهر ری با یک کشته
http://media.daricheh24.com/original/1396/04/25/Daricheh24Image22070882.jpg
../../detail/Video/11228/155
تور امامان جماعت در اروپا برای مبارزه با افراط گرایی
تور امامان جماعت در اروپا برای مبارزه با افراط گرایی
60 امام جماعت در اروپا برای مبارزه با افراط گرایی توری به راه انداختند
http://media.daricheh24.com/original/1396/04/20/Daricheh24Image18445608.jpg
../../detail/Video/11199/155
نقش عربستان در ترویج تفکرات افراط گرایانه «وهابیت» در اروپا
نقش عربستان در ترویج تفکرات افراط گرایانه «وهابیت» در اروپا
گزارش بی بی سی از نقش عربستان در ترویج تفکرات افراط گرایانه وهابیت در اروپا و بویژه شهر لندن.
http://media.daricheh24.com/original/1396/04/18/Daricheh24Image18132753.jpg
../../detail/Video/11181/155
تمام حقوق این سایت متعلق به دریچه 24 می باشد